• Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Welkom Maarten

Met het tweede lustrum alweer even geleden, kent onze vereniging een lange geschiedenis. Het begon met enthousiaste klimmende ouders, die elkaar vonden in de oprichting van Climb UP. Enthousiaste ouders werden aldus enthousiaste bestuurders. En, alhoewel een afscheid aan de horizon langzaam maar zeker opkomt, staat Paul Donders van oudsher voorzitter nog steeds fier overeind. Frits Kattenstaart, nog niet eens zo lang geleden afgetreden als bestuurslid, is nog steeds onze rots in de branding voor de Climb UP toptalenten.

Maar, een levende vereniging kan niet zonder nieuwe aanwas, natuurlijk nieuwe klim kids, maar ook nieuwe bestuursleden. Gelukkig is Mascha Visser met een comeback bezig, alwaar wij natuurlijk heel blij mee zijn. Dat met een lange aanloop, want het gaat hier om een niet klimmende (daar moeten we nog wel wat aan doen) vader van twee al jaren klimmende kids Danielle en Wouter, Maarten Remmerswaal besloten heeft om zijn verenigingshart te laten spreken, is ons een groot genoegen. Wij verwelkomen Maarten als nieuw bestuurslid en wensen hem veel Climb UP plezier toe.

Uw verslaggever, Halbert