• Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • Klimvereniging Nieuwegein
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nieuws uit de vereniging

Clubkampioenschappen 19 januari

De jaarlijkse Clubkampioenschappen zijn dit jaar voor alle leden, alle niveaus met aparte categorieën voor jeugd en volwassenen op zaterdag 19 januari 2019!

Als afsluiting van de dag zal er een buffet gehouden worden waar alle Climb UP-leden voor uitgenodigd zijn. Speciaal de ouders, broers en zussen van de jongste jeugd, zijn van harte welkom! Het buffet wordt gehouden in Amerikaanse “meebreng”-stijl: je brengt zelf wat lekkers te eten mee. Zorg ervoor dat je de hoeveelheden afpast op hoeveel je zelf zou eten (met je gezinsleden als die ook blijven eten), zo is er voor iedereen genoeg. Om een beetje te kunnen sturen op een divers aanbod is het handig als de organisatie weet wat je maakt. (Hier wordt nog een aparte mail overgestuurd) Ook voor inspiratie, allergie en andere afstemming kan je bij hen terecht. Dus mocht je niet met de wedstrijd mee doen maar wil je wel mee eten, laat dit dan aan Climb UP weten.

In de pauze van de wedstrijd is het gezellig koffie en thee drinken en koek eten. Ondertussen vertelt het bestuur iets over het komende jaar.

Ouders van trainende jeugdleden zijn ook van harte uitgenodigd. Zij kunnen bijvoorbeeld om 15.30 uur komen en blijven tot en met het buffet.
Denk ook alvast na over welke activiteit je in het komende jaar mee zou willen helpen organiseren.

Tijdschema voor de wedstrijd:

13.30 : aanwezig zijn en inschrijven voor de wedstrijd.
14.00 : start deel 1. wedstrijd
15.30 : Thee pauze en nieuws uit de club : wat gaan we in 2019 allemaal doen.
16.00 : start deel 2. wedstrijd met de finales
17.00 : Einde Wedstrijd, prijs uitreiking en gezellig diner
19.00 : afsluiting

Het bestuur