• Klimvereniging Nieuwegein
 • Klimvereniging Nieuwegein
 • Klimvereniging Nieuwegein
 • Klimvereniging Nieuwegein
 • Klimvereniging Nieuwegein
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Veilig sportklimaat

Een samenwerking van het Ministerie van VWS, NOC*NSF, de Koninklijke NKBV en Climb Up.

Sporten met plezier

Beste jeugd van Climb Up,

Wij vinden het fijn dat je elke week met veel plezier bij onze club kunt sporten. Veel klimmen, trainen, spelen, stoeien en kletsen. Dat geeft een fijne sfeer en dat willen wij graag zo houden. Dat je jezelf vrij voelt en lekker bezig kunt zijn. Dat je het idee hebt dat je je nergens zorgen om hoeft te maken, dat je je veilig voelt.  Veilig sportklimaat noemen we dat. Om die sfeer goed te houden is het belangrijk dat we ons met elkaar goed gedragen. Als vereniging willen we daar alles aan doen. Wij denken dat jij dat ook wilt.

Wat wij willen is:

 • dat je rekening houdt met elkaar en met andere klimmers in de hal;
 • dat je bij alle gezelligheid de klimveiligheid niet uit het oog verliest en instructies hierover van de trainer direct opvolgt;
 • dat je op tijd komt bij de training;
 • dat je de opdrachten van de trainer uitvoert.

Wat wij niet accepteren is:

 • schelden naar elkaar;
 • als iemand aan het woord is (of dat nou je trainer is of een lid van je klimgroep) en jij daar doorheen gaat praten of schreeuwen;
 • pesten (ook via je bijvoorbeeld je Iphone);
 • duwen, slaan of spugen;
 • het gebruik van alcohol of drugs.


Kortom. Je gedraagt je netjes. Gewoon zoals je zelf ook behandeld wil worden.

Lees meer

Vertrouwens contactpersoon

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen. Voor de beschuldigde, het slachtoffer, maar ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt, zoals een vertrouwenscontactpersoon. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.

Binnen de vereniging kan onze jeugd voor acute situaties in de hal direct terecht bij Cocke Swierstra. Zij vangt personen onmiddellijk op en kan verder ondersteunen.

Vertrouwenscontactpersoon voor Climb UP is Dirma Terlouw.
Dirma is een voormalig lid van Climb Up, die begon met klimmen toen haar dochter lid werd van Climb Up (Emma Passchier, die op hoog nationaal niveau geklommen heeft). Zij kent de vereniging dus goed, maar staat er ondertussen ver genoeg vanaf om onafhankelijk te zijn. Sinds 1988 is zij als orthopedagoog (kinder- en jeugdpsycholoog) werkzaam in Nieuwegein.

Wij zijn bijzonder blij dat Dirma Terlouw de rol van vertrouwenscontactpersoon met ingang van 1 januari 2017, op zich wil nemen.

Lees meer

Veilig sportklimaat

Beste jeugd en ouders van Climb Up,

Iedere week beleef je samen met miljoenen andere Nederlanders waarschijnlijk veel plezier aan sport. Is het niet als sporter, dan wel als vrijwilliger of toeschouwer. Vaak is de sfeer op en rond de klimwand, in de klimhal of buiten, prima. Climb UP wil die goede sfeer bewaren en heeft in haar beleid een sociaal programma opgesteld.

In het sociaal programma geeft het bestuur aan hoe wij als vereniging met elkaar om willen gaan, er voor elkaar willen en mogen zijn. Daarin is geen plaats voor ongewenst gedrag, agressie of geweld. Niet tussen onze leden onderling en niet tussen onze leden en anderen. Daarom is het van groot belang dat er binnen onze vereniging een sociaal gedragen en veilig sport- en activiteitenklimaat bestaat.


Wat is een veilig Sportklimaat

Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, hebben de sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin je met plezier kunt sporten en jezelf kunt zijn. De Koninklijke Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) heeft dit actieplan mede omarmt evenals wijzelf, klimvereniging Climb UP.
 

Lees meer