• Klimvereniging Nieuwegein
 • Klimvereniging Nieuwegein
 • Klimvereniging Nieuwegein
 • Klimvereniging Nieuwegein
 • Klimvereniging Nieuwegein
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Veilig sportklimaat

Beste jeugd en ouders van Climb Up,

Iedere week beleef je samen met miljoenen andere Nederlanders waarschijnlijk veel plezier aan sport. Is het niet als sporter, dan wel als vrijwilliger of toeschouwer. Vaak is de sfeer op en rond de klimwand, in de klimhal of buiten, prima. Climb UP wil die goede sfeer bewaren en heeft in haar beleid een sociaal programma opgesteld.

In het sociaal programma geeft het bestuur aan hoe wij als vereniging met elkaar om willen gaan, er voor elkaar willen en mogen zijn. Daarin is geen plaats voor ongewenst gedrag, agressie of geweld. Niet tussen onze leden onderling en niet tussen onze leden en anderen. Daarom is het van groot belang dat er binnen onze vereniging een sociaal gedragen en veilig sport- en activiteitenklimaat bestaat.


Wat is een veilig Sportklimaat

Om te zorgen dat sport leuk blijft, en nog leuker wordt, hebben de sportbonden en NOC*NSF, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ ontwikkeld. Door positief gedrag te stimuleren, kennis en vaardigheden te vergroten en ongewenst gedrag aan te pakken, werken sportverenigingen, sportbonden en NOC*NSF samen aan een veiliger sportklimaat. Een klimaat waarin je met plezier kunt sporten en jezelf kunt zijn. De Koninklijke Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) heeft dit actieplan mede omarmt evenals wijzelf, klimvereniging Climb UP.
 

Voor een Klimvereniging als Climb UP is het van belang dat onze volwassenen, verstandelijk en lichamelijk minder validen en jonge sporters hun sport veilig kunnen beoefenen, veilig zijn en zich veilig voelen.

In technische zin willen we onze sport veilig beoefenen doordat er wordt getraind en les gegeven door NKBV gelicenseerde trainers en begeleiders. Zie daarvoor ons klimprogramma.

In sociale zin willen we onze sport veilig beoefenen door het uitdragen van onze sociale normen en waarden en gedragsregels zoals verwoord in ons sociaal programma. Stimulatie van beschaafd gedrag en preventie van ongewenst gedrag is daarbij het credo. Een sociaal veilig klimaat wordt bereikt door een positieve benadering van elkaar.

Climb UP heeft als hoofdlijn in de omgang met elkaar:

 • Respect voor elkaar,
 • Beschaafd taalgebruik,
 • Fair debat
 • Wederzijdse stimulatie
 • Bewaren van de persoonlijke integriteit van jezelf en van de ander.

Vormen van ongewenst gedrag zijn:

 • Onheuse bejegening
 • Pesten
 • Bedreiging
 • Intimidatie (vrees aanjagen) in welke vorm dan ook, waaronder ook seksuele intimidatie.
 • Handtastelijkheid

Daarnaast keurt Climb UP het gebruik af van:

 • Overmatig alcohol,
 • Verboden stimulerende middelen.

Het daaruit voortvloeiend gedrag is slecht voor de beeldvorming over de persoon zelf en heeft een negatieve uitstraling op de vereniging.

Gedragsregels
Het NOC*NSF en de Koninklijke NKBV hebben gedragsregels opgesteld voor een sociaal veilig klimaat. Bijzondere aandachtsgebied is seksuele intimidatie. Vervolgens is er de vertrouwenspersoon waar je terecht kunt als je in aanraking bent gekomen met grensoverschrijdend gedrag.

Een belangrijke relatie in onze vereniging is de relatie tussen trainer en sporter. Om die relatie zo goed mogelijk te borgen streeft Climb UP naar NKBV-gelicenseerde trainers en begeleiders. Daarbovenop heeft elke trainer en begeleider een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd aan het bestuur.

In het navolgende deel van dit artikel lees je meer over seksuele intimidatie, vertrouwenspersoon en VOG.

Preventie Seksuele intimidatie
NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.

De gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De NKBV is lid van NOC*NSF. Daarmee zijn de gedragsregels ook van toepassing op verhoudingen binnen de klim- en bergsport tussen sporters onderling, tussen kader onderling en tussen sporters en kader. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie “pupil en trainer” te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Deze gedragsregels zijn van toepassing voor iedereen die namens of voor de NKBV activiteiten/trainingen organiseert. Voor Climb UP zijn deze gedragsregels in hun volle omvang van toepassing op de leden van onze vereniging.
 

Aanstellingsbeleid trainers en vrijwilligers

Climb UP wil zorgvuldig omgaan met het aanstellen van trainers en vrijwilligers. Daartoe screent zij kandidaten  als volgt:

 1. kennismakingsgesprek om een beeld te vormen van de kandidaat;
 2. Checken van referenties binnen en buiten de NKBV;
 3. Kandidaat overlegt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 4. Bekend maken met de gedragregels, sociaal programma en normen en waarden van Climb UP;
 5. Check van het register van de NKBV (o.a. op sexuele intimidatie)

Verklaring omtrent gedrag
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de middelen die ingezet kan worden om zorg te dragen voor een veilig sportklimaat. Elke vrijwilliger die met jongeren werkt, moet zo'n VOG aanvragen. Het is een check om te zien of iemand eerder een veroordeling heeft gehad voor onacceptabel gedrag.  Binnen Climb UP geldt de regel dat alle trainers en begeleiders voor volwassenen, verstandelijk en lichamelijk minder validen en jonge sporters een Verklaring aan het bestuur hebben voorgelegd.

Het aanvragen van een VOG is voor vrijwilligers en trainers gratis.

Het laten opstellen van een VOG is gratis als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan die de Koninklijke NKBV stelt. Climb UP voldoet aan die voorwaarden. De vrijwilligers, begeleiders en trainers van Climb UP kunnen zich wenden tot het bestuur voor assistentie bij het aanvragen en laten opstellen van een VOG.

Informatie
Meer informatie is beschikbaar bij het bestuur van Climb UP. Ook de Koninklijke NKBV kan je verder helpen met informatie. De Koninklijke NKBV contactpersoon  is:

Reinier Rijke Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0348-484065

 

Bestuur Climb UP