• Klimvereniging Nieuwegein
 • Klimvereniging Nieuwegein
 • Klimvereniging Nieuwegein
 • Klimvereniging Nieuwegein
 • Klimvereniging Nieuwegein
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Lidmaatschap

Lid worden?

Wil je lid worden van onze vereniging, gebruik dan het Inschrijfformulier.

Kosten

Lidmaatschap kost € 22,50 per jaar. Gezinsleden krijgen korting.
Eenmalig inschrijfgeld € 10,00. Als tegenprestatie voor het inschrijfgeld ontvangt u een (katoenen) Climb UP t-shirt.
Het lidmaatschap van Climb UP is exclusief de entreegelden / abonnement van Mountain Network.

Tarieven

Eerste   gezinslid   22,50
Tweede   gezinslid   20,00
Derde   gezinslid   17,50
Vierde   gezinslid   15,00
Volgend   gezinslid   12,50

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen moet schriftelijk. Stuur een de brief naar de secretaris. Bij opzegging tijdens het kalenderjaar vindt geen teruggave van de contributie plaats. De opzegtermijn is één maand. Zie ook het Reglement.

Betaling

Na inschrijving ontvangt u van de penningmeester een betalingsverzoek. Hierin staan alle gegevens die u nodig heeft. Indien u lid wordt ná 1 november dan bent u voor dat jaar geen contributie verschuldigd. U betaalt dan pas vanaf januari van het volgende jaar.

 

Voorwaarden lidmaatschap

Klimmende leden:
1. Zijn lid van de NKBV.
2. Jeugdleden zijn verplicht verzekerd voor berg- en sportklimactiviteiten bij de NKBV.
3. Volwassen leden hebben een goede bergsportverzekering, al of niet van de NKBV.
Niet-klimmende leden:
1. Zijn niet verplicht lid van de NKBV.
2. Zijn niet verplicht een bergsportverzekering te hebben. Maar zij mogen dan ook niet meedoen aan klimactiviteiten die de vereniging organiseert. Niet-klimmende leden mogen wel met andere activiteiten meedoen.
3. Niet-klimmende leden hebben alleen recht op klimbegeleiding op zaterdag.

Deelname aan lessen/training
Ná het behalen van het klimbrevet (hiervoor kan men o.a. bij Mountain Network een basiscursus volgen) mogen leden deelnemen aan de trainingen van Climb UP. Hiervoor geldt geen minimumleeftijd.

Jeugdtraining
Jeugdleden kunnen in eerste instantie meedoen met de open klimbegeleiding op zaterdagochtend. Van hieruit is het mogelijk om door te stromen naar een van de trainingsgroepen op maandag, woensdag of donderdag. Aan deze training (eenmaal per week) zijn geen extra kosten verbonden.

Selectie en Toptraining
Sommige jeugdleden worden geselecteerd voor een extra, tweede training. In principe is deze training voorbehouden aan wedstrijdklimmers die voor Climb UP uitkomen. Alle jeugdleden die 2x per week training volgen, betalen hiervoor een bijdrage van € 50,00 per jaar.

Training volwassenen
Volwassenen leden kunnen wekelijks training volgen bij Climb UP. Hiervoor is een eigen bijdrage van € 50,00 per jaar verschuldigd.

Voorwaarden training

 • Een trainingsseizoen loopt gelijk aan een schooljaar en is van augustus/september t/m juni.
 • In de schoolvakanties is er geen training.
 • Iedereen die bij Climb UP traint, is verplicht lid van Climb UP.
 • Indien iemand halverwege het seizoen begint met training waarvoor een eigen bijdrage verschuldigd is, wordt naar rato een vergoeding gevraagd.
 • Er wordt geen restitutie verleend, indien iemand halverwege het seizoen stopt met de trainingen.