Climb UP standpunt beperking uitbraak coronavirus (13 maart 2020)

Climb Up wil zo goed mogelijk bijdragen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van onze samenleving bij het proberen te beperken van de uitbraak van het corona-virus. Hoewel het directe gevaar voor onze leden gering is, zijn er mogelijk wel indirecte gevolgen van sociale contacten, zoals ook georganiseerd klimmen. Deze zijn volgens deskundigen groter dan op dit moment door de overheid erkend wordt, met name voor ouderen en mensen met hoge bloeddruk, diabetes of luchtweg-aandoeningen. Daarom heeft Climb UP besloten om alle activiteiten, dus ook de trainingen voor de jeugd, af te gelasten tot en met de mei vakantie. Hiermee geven we gehoor aan de oproep van NOC*NSF en volgen we de richtlijn van de NKBV.

We hebben hierover contact gehad met Mountain Network. Klimmers vanaf 15 jaar kunnen, mochten zij daartoe besluiten, zelfstandig gaan klimmen bij Mountain Network. Onder de 15 jaar is het mogelijk te klimmen op de tijden van de Mountain Kids. Hier vindt dan alleen veiligheidscontrole plaats; er is geen sprake van training.

De overkoepelende sportbond NOC*NSF heeft op 12 maart 2020 het volgende geschreven:
“Deze oproep <van het rijk> wordt door NOC*NSF ondersteund door de Nederlandse sport op te roepen om <naast af te gelasten sport-evenementen> alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten.”

De Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) is er specifiek voor onze sport. NKBV heeft de richtlijn van NOC*NSF overgenomen.

Op de NKBV-website staat het volgende bericht van 12 maart 2020:
“Het kabinet heeft voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep zouden wij graag willen ondersteunen en ook oproepen om alle clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten af te gelasten. Al deze adviezen en maatregelen zijn erop gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. Dat is een belangrijke doelstelling die wij van harte ondersteunen.”

Climb UP volgt ook deze lijn. We roepen onze leden op om dit offer te brengen in de hoop dat het corona-virus zo snel mogelijk bestreden zal zijn en de gevolgen beperkt kunnen worden.

13 maart 2020,

Bestuur Climb UP