Meestal is de sfeer op en rond de klimwand, in de klimhal, de boulderhal of buiten, prima. Climb UP wil die goede sfeer bewaren. Daarin is geen plaats voor ongewenst gedrag, agressie of geweld. Niet tussen onze leden onderling en niet tussen onze leden en anderen. Daarom is het van groot belang dat er binnen onze vereniging een sociaal gedragen en veilig sport- en activiteitenklimaat bestaat.

Alle leden, of zij nu volwassen zijn, verstandelijk of lichamelijk mindervalide zijn of in de categorie jeugd vallen, moeten hun sport veilig kunnen beoefenen, veilig zijn en zich veilig voelen.

In technische zin beoefenen we onze sport veilig doordat er wordt getraind en lesgegeven door NKBV gelicenseerde trainers en begeleiders.

In sociale zin willen we onze sport veilig beoefenen door het uitdragen van onze sociale normen en waarden en gedragsregels. Stimulatie van beschaafd gedrag en preventie van ongewenst gedrag is daarbij het credo. Een sociaal veilig klimaat wordt bereikt door een positieve benadering van elkaar.

Climb UP heeft als hoofdlijn in de omgang met elkaar:
• Respect voor elkaar
• Beschaafd taalgebruik
• Bewaren van de persoonlijke integriteit van jezelf en van de ander.

Vormen van ongewenst gedrag zijn:
• Onheuse bejegening
• Pesten
• Bedreiging
• Intimidatie (vrees aanjagen) in welke vorm dan ook, waaronder ook seksuele intimidatie.
• Handtastelijkheid

Daarnaast keurt Climb UP het gebruik af van:
• Overmatig alcohol
• Verboden stimulerende middelen.
Het daaruit voortvloeiend gedrag is slecht voor de beeldvorming over de persoon zelf en heeft een negatieve uitstraling op de vereniging.

Trainers en sporters ontmoeten elkaar vaak. Om dat contact goed en in een veilig sportklimaat te laten verlopen streeft Climb UP naar NKBV-gelicentieerde trainers en begeleiders. Daarbovenop wordt elke trainer en begeleider gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan het bestuur te overleggen.

Aanstellingsbeleid trainers en vrijwilligers

Climb UP wil zorgvuldig omgaan met het aanstellen van trainers en vrijwilligers. Daartoe screent zij kandidaten als volgt:

1. Kennismakingsgesprek om een beeld te vormen van de kandidaat
2. Checken van referenties binnen en buiten de NKBV
3. Kandidaat overlegt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
4. Bekend maken met de gedragsregels, sociaal programma en normen en waarden van Climb UP

Gedragsregels


Climb UP volgt de gedragscodes die het NOC*NSF heeft opgesteld ter bevordering van een sociaal veilig klimaat. Voor Climb UP zijn deze gedragsregels in hun volle omvang van toepassing op de leden van onze vereniging.

Melding onveilige sociale situaties

Vertrouwenscontactpersoon voor Climb UP is Liane Crouwel (zie onze pagina hier). Hier kun je terecht wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag.

Ook bij het NOC/NSF kun je op de website van Centrum Veilig Sport je terecht voor het melden van onveilige sociale situaties.

Overige Informatie

Zie ook op de site van de NKBV over grensoverschrijdend gedrag.

logo climb up

Klimvereniging Nieuwegein

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, meld je dan hieronder aan voor onze digitale nieuwsbrief:

Aanmelden