Vertrouwens contactpersoon

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen. Voor de beschuldigde, het slachtoffer, maar ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt, zoals een vertrouwenscontactpersoon. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.

Binnen de vereniging kan onze jeugd voor acute situaties in de hal direct terecht bij Cocke Swierstra. Zij vangt personen onmiddellijk op en kan verder ondersteunen.

Vertrouwenscontactpersoon voor Climb UP is Dirma Terlouw.
Dirma is een voormalig lid van Climb Up, die begon met klimmen toen haar dochter lid werd van Climb Up (Emma Passchier, die op hoog nationaal niveau geklommen heeft). Zij kent de vereniging dus goed, maar staat er ondertussen ver genoeg vanaf om onafhankelijk te zijn. Sinds 1988 is zij als orthopedagoog (kinder- en jeugdpsycholoog) werkzaam in Nieuwegein.

Wij zijn bijzonder blij dat Dirma Terlouw de rol van vertrouwenscontactpersoon met ingang van 1 januari 2017, op zich wil nemen.

Kernrol vertrouwenscontactpersoon:

  1. Eerste opvang en uitleg
    Eerste opvang en uitleg van de mogelijke vervolgstappen en procedure.
  2. Informeren bestuur
    Vertrouwelijkheid ; Meteen in eerste gesprek wordt verteld dat hetgeen besproken vertrouwelijk is, maar dat daar wel grenzen aan zitten. Het bestuur moet van het probleem (geanonimiseerd) op de hoogte gesteld worden. Afhankelijk van de ernst van de kwestie, ter beoordeling en de verantwoording van het bestuur, kan het bestuur toch namen opvragen/eisen, als er sprake is van strafbare feiten, of als de veiligheid in gevaar is. Mocht het bestuur geen stappen ondernemen en de vertrouwenscontactpersoon dat wel noodzakelijk vinden, dan kan zij op persoonlijke titel zowel de vertrouwenspersoon van het NOCNSF benaderen, als aangifte doen. Dit wordt door Dirma als onwenselijk ervaren, zij zou dan graag in gesprek met het bestuur tot een weloverwogen beslissing komen.
  3. Vervolgstappen/vertrouwenspersoon
    Een mogelijk volgende stap is contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het NOC NSF of evt. een andere orthopedagoog/psycholoog. Deze zullen inhoudelijk op het probleem ingaan. (NB de allereerste opvang in de klimhal kan door Cocke gebeuren, die vervolgens Dirma in zal schakelen).

Dirma is met ingang van 1 januari 2017 onze vertrouwenscontactpersoon, voor zaken die voor die tijd hebben gespeeld, zal het bestuur en/of vertrouwenspersoon NOC NSF benaderd moeten worden.

Er kan telefonisch (06-12445211, vd praktijk) of per email (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) contact gezocht worden. Er zal niet 24/7 gereageerd worden, maar wel zo snel mogelijk.

De NOC&NSF heeft de volgende gedragsregels seksuele intimidatie opgesteld.

Ook de NKBV heeft gedragsregels seksuele intimidatie opgesteld en een vertrouwenscontactpersoon aangewezen voor tweede lijn opvang en verder doorgeleiden.